مکان اجرا:کیلومتر ۲۹۲ + ۵۲۵ محور تهران-زنجان
زمان اجرا:
کارفرما: راه اهن جمهوری اسلامی ایران
مدیر طرح:مهندسین مشاور هگزا
مشاور: مهندسین مشاور هرازراه
پیمانکار: شرکت باند و راه آبادگران کوشاجم
درصد پیشرفت: ۱۰۰%
باقیمانده پروژه شامل عملیات:
این پروژه در ۲ کیلومتری زنجان قرار دارد. طول پروژه ۴۰۰ متر می باشد.
عملیات اجرایی پروژه شامل عملیات خاکی : ۳۷۷۰۰ متر مکعب، عملیات قالب بندی: ۲۶۰۰۰ متر مربع، عملیات آرماتور بندی ۳۳۰۰۰۰ کیلوگرم، عملیات بتن ریزی ۳۱۰۰، عملیات آسفالتک ۶۰۰۰۰متر مربع می باشد.

باقیمانده پروزه:اجرای بتن نمای رمپ جنوبی در سمت غربی